AVG-regels
       van shantykoor    “De Ankervelders”
      _______________________________

 • Persoonlijke gegevens:
  De persoonlijke gegevens benodigd voor
  de bereikbaarheid van de leden zullen worden
  opgeslagen bij de secretaris, die verantwoordelijk
  is voor het afschermen en muteren ervan.
 • Inhoud van de gegevens:
  De gegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en emailadres alsmede geboortedatum.

 • E-mailberichten:
  Alle e-mail berichten aan de leden, zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.

 • Foto’s en video opnamen: Als er tijdens optredens foto’s en/of video opnames gemaakt worden kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden op de website of promotiemateriaal
  Bij het maken van foto's en video's door medeleden of hun familieleden kan elk lid weigeren mee te werken en zich wel beroepen op het portretrecht. Hier zal vooraf naar gevraagd worden.

 • Verschafte gegevens:
  Alle aan het koor verschafte gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  Na beëindiging va het lidmaatschap worden alle persoonlijke gegevens door de secretaris verwijderd.