AVG-regels van shantykoor “De Ankervelders”

 • Persoonlijke gegevens:
  De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden opgeslagen bij de secretaris, die verantwoordelijk is voor het bijhouden hiervan.
 • Inhoud van de gegevens:
  De gegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en emailadres alsmede geboortedatum.
 • E-mailberichten:
  Alle e-mail berichten aan de leden, zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.
 • Foto’s en video opnamen:Als er tijdens optredens foto’s en/of video opnames gemaakt worden kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden op de website of promotiemateriaal
 • Verschafte gegevens:
  Alle aan het koor verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Na beëindiging va het lidmaatschap worden deze door het bestuur verwijderd.